Projekty za žiwu dwurěčnosć wuznamjenjene

wutora, 14. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany/Miłoćicy (SN/BŠe). Dobyćerjo lětušeho koła sakskeho wubědźowanja simul+ su wuzwoleni. Wčera je wobdźělnikam sakski minister za regionalne wuwiće Thomas Schmidt (CDU) w live-wusyłanju sposrědkował, hač su mjez mytowanymi. Cyłkownje 221 zapodatych projektow z cyłeje Sakskeje je mjez dobyćerjemi. „Sakski krajny kuratorij so z wobdźělnikami wubědźowanja wjeseli. Ličba zapodatych projektow pokazuje wšelakorosć a kreatiwitu we wjesnych kónčinach“, wuzběhny jednaćel sakskeho krajneho kuratorija Marko Kliman.

We wobłuku „Žiwa dwurěčnosć“ su akterojo 13 projektow wuzwolili, kiž smědźa so nad pjenježnej podpěru wjeselić. Spěchowanske towarstwo Serbskeho muzeja dóstanje 10 000 eurow za projekt „Portrety serbskich žonow ze Slepjanskeje kónčiny“. Předewzaće Rabatz Design & Function z Bóšic chce so z Krabatom zaběrać a temu načasnje w zwisku z kantorkami přenjesć. Za to jim jury tohorunja 10 000 eurow přewostaji.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND