Přemało hosćencow a nuznikow

srjeda, 15. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Analyza kolesowarskeho wobchada na kolesowarskim puću podłu Wódry a Nysy w lěće 2023 je wunjesła, zo tči za tym wu­znamny hospodarski faktor. Nadawk k tomu je wokrjes Sprjewja-Nysa dał, projektowy partner bě zdobom Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO).

Baršć/Budyšin (SN/at). Přepytowanje je prěnje zwjazkowe kraje Mecklenburgsko-Předpomorsku, Braniborsku a Saksku přesahowace a złožuje so na mnóstwo kolesowacych na dźewjeć stacijach mjez Žitawu a Ahlbeckom na kupje Usedom. Loni mjez junijom a septembrom su so nimokolesowacych na sydom dypkach nastupajo motiwaciju, dołhosć tury a konsumowe zadźerženje woprašowali. Tak chcychu zestawu wužiwanskich skupin zwěsćić. W srjedźišću steješe turistiske kolesowanje, wšědnje tam kolesowacych registrowachu jenož po ličbje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND