Zeleny Powerhouse struktura přichoda

srjeda, 19. junija 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Koncern Łužiska energija a milinarnje (LEAG) so nětko na wodźaceho poskićerja za rozrisanja z naslědnymi energijemi strategisce wusměrja. To je dohladowanska rada dźělneju wobłukow hórnistwo a milinarnje wčera w Choćebuzu wobzamknyła. Rozsud runa puć za wobšěrnu transformaciju druheho najwjetšeho producenta miliny kraja.

Choćebuz (SN/at). So z brunicu rozžohnować a hač do 2040 nimale 14 gigawattow wobnowjomnych energijow wuwiwać je LEAG prěni raz 2022 připowědźiła. Sydom gigawattow chcedźa hač do 2030 docpěć. Stołpy schwaleneho nowowusměrjenja su tři nowe operatiwne towaršnosće, kaž předewzaće w nowinskej zdźělence piše. Towaršnosće LEAG Renewables, LEAG Clean Power a LEAG Biomass su samostatne wobchodniske wobłuki, kotrež zjimaja pod třěchu noweje holding z mjenom LEAG tzwr. Wone tworja zakład „Zeleneho Powerhouse“ předewzaća, kaž nowinski rěčnik Thoralf Schirmer rozłožuje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND