Serbske aktiwity TDDK z nowym wupłodom

štwórtk, 27. junija 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Wosebite wudaće firmoweje brošurki TDDK Echo w serbskej, němskej a japanskej rěči. Wosebite wudaće firmoweje brošurki TDDK Echo w serbskej, němskej a japanskej rěči.

Prezident a jednaćel twornje za klimowe kompresory TDDK, Yoichi Terao, je wčera prezidij Domowiny w předewzaću w Nadróznej Hrabowce witał. Při tutej składnosći předstajichu hosćićeljo najmłódši wupłód němsko-serbsko-japanskeje wzajomnosće w zawodźe, wosebite wudaće brošurki TDDK Echo z titlom „Technika, tradicija a wizija“.

Nadrózna Hrabowka (SN/at). „Najebać wšelakorosć kulturow, kotrež so pola nas zetkawaja, zhotowjeja wšitcy zhromadnje jednotny produkt. W srjedźišću stejitej tež serbska kultura a rěč“, wuzbě­hny Yoichi Terao. To zdobom nowa brošurka wuwědomja. Z njej chce zawod TDDK předewšěm serbsko- a němskorěčnych młodostnych docpěć. Na přichodnych powołanskich wikach w Ralbičanskej wyši šuli budźe z njej zastupjeny, zdobom měł to poskitk šulskim rjadowanjam być, kotrež předewzaće wopytaja. Brošurka informuje wo zawodźe samym, wukubłanskich a studijnych powołanjach, poda pokiwy za požadanje kaž tež spomóžny přehlad wo serbskich aktiwitach předewzaća w minjenych lětach. Wšitke wobsahowe teksty w serbskej a němskej rěči předleža.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND