Astrocentrum zaso kročel dale

póndźela, 08. julija 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Ramikowe dojednanje mjez Zwjazkom a Sakskej wo Astrocentrumje Łužica (DZA) je podpisane. Najwjetša swětłownja za wuwiće Hornjeje Łužicy móže dale zaměrnje rosć.

Berlin (SN/mb). Załoženski direktor DZA prof. Günther Hasinger je tak a tak posoł dobreje nalady – pjatk připołdnju měješe 70lětny dotalny wědomostny direktor europskeje swětnišćoweje organizacije ESA dwójnu přičinu za wosebite wjeselo: Zwjazkowa ministerka za slědźenje Bettina Stark-Watzinger a sakski ministerski prezident Michael Kretschmer staj w Berlinje ramikowe dojednanje za financowanje Astrocentruma Łužica podpisałoj. Hnydom po tym je Hasinger ze zastupjerjomaj předewzaća OHB Digital Connect „strategiske partnerstwo“ prezentował. Kooperacija z načolnym za­wodom na polu satelitow a teleskopow ma tomu dopomhać, „zo so sony zwoprawdźa“, kaž Hasinger zwurazni. Stark-Watzinger skedźbni na to, zo rozrosće ličba tuchwilu 30 sobudźěłaćerjow na ně­hdźe tysac. Dwě třećinje dźěłowych městnow stej předwidźanej za dźěłacych bjez wukubłanja na wědomostnym polu.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND