Změnu klimy dołhodobnje jako wužadanje přiwzać

póndźela, 11. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Na pólnym dnju w Pomorcach je Martin Sacher wšelake družiny pšeńcy rozkładował.  Foto: Andreas Kirschke Na pólnym dnju w Pomorcach je Martin Sacher wšelake družiny pšeńcy rozkładował. Foto: Andreas Kirschke

Ratarjo měli so ze zaměrnymi strategijemi za škit rostlin, skotu a wobswěta na změnu klimy nastajić. To podšmórny dr. Walter Schmidt, nawoda referata plahowanje rostlin Sakskeho krajneho zarjada za wobswět, ratarstwo a geologiju minjeny štwórtk na pólnym dnju w Pomorcach.

Pomorcy (AK/SN). Mnozy ratarjo z Budyskeho wokrjesa su so w Pomorcach wobhonili a sej nazhonjenja wuměnjeli. Fachowe informacije pólneho dnja su na hłowne kultury, kaž su to ječmjeń, pšeńca, rožka, rěpik a kukurica, runje tak kaž na hroch, buny a len wusměrjene.

W Pomorčanskim pospytowanišću plahuja, pruwuja, dokumentuja a přirunuja nowe družiny. Čuja so kaž załožba za testowanje tworow. „Pruwujemy družiny jara dokładnje. Přinjesu-li wone tři lěta dołho nadpřerězne wunoški, móžemy je oficialnje poručić“, rozłoži nawoda zarjadnišća Pierre Seiboldt. Nazymski ječmjeń, nazymsku pšeńcu, triticale a nalětni ječmjeń pruwuja zaměrnje na proteiny, wunošnosć, rezistencu pře chorosće a na spřećiwjenjakmanu móc.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND