Kóždemu swoju maćeršćinu poručenje

póndźela, 09. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Z wosebitej brošurku chce serbski dźěłowy kruh Budyskeje měšćanskeje rady k wjacerěčnosći pohnuwać. Při tym nima brošurka jeno serbske swójby narěčeć, ale tež zajimcow za serbšćinu.

Budyšin (CK/SN). Kelko rěčow w dźěćacych zarjadnišćach města Budyšina nałožuja? Z tym prašenjom zaběraše so njedawno dźěłowy kruh za serbske naležnosće Budyskeje měšćanskeje rady.

Wuchadźejo z naležnosće, serbsku rěč w dźěćacych dnjowych přebywanišćach z pomocu projekta Witaj etablěrować, bě bórze jasne, zo njedosaha so jenož na serb­sku rěč fokusěrować. Wjacerěčnosć w pěstowarnjach njeje zajimawa jenič­ce wot toho časa, zo su ćěkancy do sprjewineho města přišli. Nimo serbšćiny su tu hižo do toho pólšćinu, čěšćinu, rušćinu a tohorunja turkowšćinu nałožowali. Často so dźěći z tychle swójbow w němskej pěstowarni dale a bóle swo­jeje maćeršćiny wzdawaja. To činja wone dobrowólnje, zo móža tak lěpje z tam­ny­mi dźěćimi a młodostnymi komunikować. Spušća swoju maćeršćinu pak tež na přikaz staršeju, kotrajž chcetaj, zo dźěćo spěšnišo němčinu nawuknje.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND