Krótkopowěsće (04.11.19)

póndźela, 04. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Hłowne myto Litawčanej

Lipsk. Filmowy festiwal DOK Lipsk je zakónčeny. Na wčerawšej swjatočnej gali wuznamjenichu dohromady 24 produkcijow z mytami w hódnoće 82 000 eurow. „Złoty hołb“ za najlěpšu mjezynarodnu dokumentaciju přiznachu litawskemu filmowcej Audriusej Mickevičiusej a jeho paskej „Exemplary Behaviour“. Najlěpša wuchodoeuropska produkcija je „The Wind“ Michała Bielawskeho z Pólskeje.

Sakska FDP z nowym předsydu

Neukieritzsch. Frank Müller-Rosentritt z Kamjenicy je nowy předsyda FDP Sakskeje. 37lětny zapósłanc zwjazkoweho sejma a dotalny krajny městopředsyda strony bu sobotu na krajnym zjězdźe liberalnych w Neukieritzschu z 75,6 procentami do zastojnstwa wuzwoleny. Wón naslěduje Holgera Zastrowa, kiž bě dezastrozneho wuslědka při wólbach krajneho sejma po 20 lětach wotstupił.

Maja originelnu biblioteku

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND