Wupisaja myta

štwórtk, 10. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin. Maćica Serbska wupisa lětsa wospjet tři dorostowe myta na polu rěče, literatury, stawiznow, kulturneho slědźenja a wuměłstwa Serbow. To zdźěli předsydka Maćicy dr. Anja Pohončowa. Su to Myto Michała Hórnika za šulerjow a šulerki hornjołužiskich gymnazijow, Myto Bogumiła Šwjele za šulerjow a šulerki delnjołužiskich gymnazijow a Myto Arnošta Muki za studentow a studentki kaž tež za absolwentow a absolwentki wysokeje šule abo uniwersity w prěnim lěće po zakónčenju studija. Zajimcy móža so pod nadrobnišo wobhonić.

Čitarjo so wubědźuja

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND