„Swójska suwerenita móhła wupuć być“

štwórtk, 06. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Ratarstwo a zwěrinoškit móžetej hromadźe wulki wuspěch žnjeć, štož Domanic ratarski statok w Hózku přikładnje dopokazuje. Před wjace hač třomi lětami dóstachu za to tež wuznamjenjenje spěchowanskeho towarstwa Njeswačanskeje ptakoškitneje stacije we wobłuku škitneho projekta „Čerwjeny milan – kraj za žiwjenje“. Zastupjer towarstwa Stefan Siegel (naprawo) je Hózkowskemu ratarjej Matthiasej Domani tehdy wopismo přepodał. Zaměr projekta bě ptakej w kulturnej krajinje wjace žiwjenskeho ruma skićić, k čemuž tež cyroba słuša. Na něhdźe 40 hektarach swojich zahonow wokoło Hózka, Komorowa a Ralbic plahuja Domanicy lucernu, kotraž njeje jenož w ratarskim wobłuku wužitna, ale so zdobom pozitiwnje na wobstatk čerwjeneho milana wuskutkuje.  Foto: Bianka Šeferowa Ratarstwo a zwěrinoškit móžetej hromadźe wulki wuspěch žnjeć, štož Domanic ratarski statok w Hózku přikładnje dopokazuje. Před wjace hač třomi lětami dóstachu za to tež wuznamjenjenje spěchowanskeho towarstwa Njeswačanskeje ptakoškitneje stacije we wobłuku škitneho projekta „Čerwjeny milan – kraj za žiwjenje“. Zastupjer towarstwa Stefan Siegel (naprawo) je Hózkowskemu ratarjej Matthiasej Domani tehdy wopismo přepodał. Zaměr projekta bě ptakej w kulturnej krajinje wjace žiwjenskeho ruma skićić, k čemuž tež cyroba słuša. Na něhdźe 40 hektarach swojich zahonow wokoło Hózka, Komorowa a Ralbic plahuja Domanicy lucernu, kotraž njeje jenož w ratarskim wobłuku wužitna, ale so zdobom pozitiwnje na wobstatk čerwjeneho milana wuskutkuje. Foto: Bianka Šeferowa

Hózkowski bur Michał Domanja wupraja so k ćežkemu namrěwstwu ratarstwa a ma wočakowanja na nowe knježerstwo

Bywše zwjazkowe knježerstwo – koalicija CDU a SPD – je swoje zhromadne dźěło zakónčiło. Što pak ma ratarstwo nětko wot noweje amploweje koalicije wočakować, burow tuchwilu chětro zabě­ra. Michał Domanja z Hózka poda­wa tule swoje mysle.

„Čorny Pětr“ ratarjam?

wozjewjene w: Diskusija

Galerija

dalši wobraz (1) Zeleninu předawaja Domanicy w dworowym wobchodźe na swojim burskim statoku w Hózku, Michał Domanja informuje. Dale smědźa sej ju ludźo na ty dźenskich wikach, tak w Drjež dźanach abo Kulowje, kupić. Dalše stejnišćo maja Domanicy na přikład při Wojerowskej kupnicy Globus. Foto: SN/Hanka Šěnec
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND