Dožiwjenja z Bookiijemi a hlinu

srjeda, 22. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )
We wobłuku prózdninskeho poskitka w Přiwćicach šulerjo nazhonichu, kak móžeš sej z Bookii-pisakom serbšćinu wotkryć.  Foto: Marija Šołćic We wobłuku prózdninskeho poskitka w Přiwćicach šulerjo nazhonichu, kak móžeš sej z Bookii-pisakom serbšćinu wotkryć. Foto: Marija Šołćic

Na rjanym prózdninskim dnju smój sej přeprosyłoj publikum, zo bychmoj rěčnu zaběru zwjazałoj ze wšelakimi instrumentami. Tak wužiwachu wobdźělnicy na přikład znate Bookii-pisaki, zo bychu sej derje wudźěłany material za serbšćinarjow wotkryli. Ale tež přewažnje pasiwnym serbšćinarjam w regionje wokoło Malešec skićeše poskitk inspiraciju, so z wjeselom a na hrajkace wašnje hłubšo ze serbšćinu zaběrać. Nimo Bookii pisakow a knižkow, kotrež słužachu wobdźělnikam wosebje jako srědk k lěpšemu zrozumjenju a wožiwjenju serbšćiny, smój tež tworjenje z hlinu poskićiłoj. Tak mějachu wšitcy móžnosć, to runje nawuknjene ze swojimaj rukomaj sami zwobraznić.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND