Město a jeho šansy

srjeda, 10. julija 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Město Wojerecy ze swojimi pjeć wjesnymi dźělemi požada so wo wuhotowanje 26. sakskeje krajneje domchowanki w septembrje 2025. To je měšćanska rada jednohłósnje wobzamknyła a tež, zo ma komuna organizator być.

Wojerecy (AK/SN). Z tutym požadanjom nadźija so město na spěchowanja we wysokosći 133 600 eurow z boka Sakskeho statneho ministerstwa za regionalne ­wuwiće. Swójski podźěl by 5 000 eurow wučinił. Ideja je, krajnu domchowanku zhromadnje z měšćanskim swjedźenjom přewjesć. „Swjedźeń hodźi so realizować. Tuž by wón wysoki dobytk za image města Wojerecy był“, měnješe jednaćel Łužiskeje hale Dirk Rolka, na swojim njedawnym přednošku na posedźenju rady. By-li Wojerecy směli swjedźeń wuhotować, bychu wodźenski wuběrk wutworili, kiž dyrbjał so lětsa w oktobrje prěni raz schadźować. „Krajna domchowanka a Wojerowski měšćanski swjedźeń matej zhromadne stawizny pisać. Wažne je zažne planowanje wěstotneho koncepta, kotryž měł w nazhonjenjach Łužiskeje hale korjenić.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND