Wuběrny wuslědk zhromadneho dźěła předstajili

póndźela, 02. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Wjele wušiknosće a zmužitosće pokaza skupina holcow, kotrež překwapichu přitomnych z akrobatiku na powjazu. Foto: Bianca Šeferowa Wjele wušiknosće a zmužitosće pokaza skupina holcow, kotrež překwapichu přitomnych z akrobatiku na powjazu. Foto: Bianca Šeferowa

Radwor (SN/BŠe). Dźěl wulkeho cyłka być a zhromadnje něšto jónkrótneho na nohi­ stajić bě zaměr projekta Ra­dwor­skeje zakładneje šule „Dr. Marja Grólmusec“, kotryž su zańdźeny tydźeń přewje­dli. „Fantastiske, překwapjace, wuběrne“ – to běchu słowa wopytowarjow, kotřiž su sej wuslědk zhromadneho dźěła 150 dźěći a cirkusa Rolandos wobhladali. Wot akrobata a klawna hač ke kuzłarjej a rekwiziterej běchu dźěći cyły tydźeń zhromadnje pod nawodom sobudźěłaćerjow Rolandosa z braniborskeho Herzberga pisany program zestajeli. „Štož sće wy w běhu krótkeho časa tworili, my samo w běhu lět njedocpějemy“, hódnoćeše nawodnica Radworskeje šule Brigita Grundmannowa program. Tak překwapichu mali wuměłcy něhdźe 1 000 ludźi na třoch předstajenjach zašły pjatk a sobotu z dresuru psow, kozow abo hołbjow. Zestajeli běchu tohorunja choreografije z bulemi, powjazami a rynkami a pokazachu tež akrobatiku na konju. Runje tak před­stajichu kuzłarjo swoje kumšty.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND