Z dobrej tradiciju pokročowali

póndźela, 23. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Šulerjo 4. a 9. lětnika rejwachu we Worklecach wokoło meje, prjedy hač so hólcy-dźewjatkarjo wo česć mejskeho krala wubědźowachu.  Foto: Bianka Wjeńcyna Šulerjo 4. a 9. lětnika rejwachu we Worklecach wokoło meje, prjedy hač so hólcy-dźewjatkarjo wo česć mejskeho krala wubědźowachu. Foto: Bianka Wjeńcyna

Worklecy (BW/SN). Při krasnym słónčnym wjedrje su zašły pjatk šulerjo Serbskeje zakładneje a wyšeje šule „Michał Hórnik“ we Worklecach swoju meju mjetali. K tomu bě zaso tójšto wjesnjanow nawječor na šulski dwór přichwatało.

Lětsa wjerćeše so 24 porow šulerjow wokoło mejki. Z wašnjom je, zo stajnje 4. a 9. lětnik wokoło meje rejuje. K serbskim ludowym spěwam, kotrež zaklinčachu z paska, so holcy a hólcy jara dostojnje pohibowachu; a bě wjeselo, jim přihladować. Wšitke holcy běchu w serbskej narodnej drasće. Jako so hólcy-dźewjatkarjo wo mejski wjeršk wubědźowachu, so jedyn­ ze šulerjow zrani a dyrbješe so w chorowni lěkować dać. Mejski kral bu Philipp Kral, kiž wuzwoli sej Konstancu Čižankec za kralownu. Z přewodom dweju wučerjow, kotrajž na akordeonje a gitarje hraještaj, ćehnjechu šulerske pory spěwajo po wsy.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND