Wo studijnych móžnosćach so informowali

póndźela, 13. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (CS/SN). Na dnju wotewrjenych duri Budyskeje powołanskeje akademije (BA) móžachu so wopytowarjo mjez druhim­ wo tym informować, kak drje budźe nowe laborowe twarjenje wupadać. Tuchwilu­ dźě přewjeduja tam hłuboko­twarske dźěła. Clemens Seiffert ze Zhorjelca a Daniel Gross z Neusörnewitza blisko Mišna wobhladaštaj sej rysowanki wo nowym twarjenju. Wobaj staj wot lěta 2005 do 2008 na powołanskej akademiji hospodarske inženjerstwo studowałoj. Zašłu sobotu staj na zeńdźenje absolwentow přichwatałoj, kotrež so składnostnje jubileja 25 lět sakskich powołanskich akademijow přewjedźe. Ně­hdźe 200 wosobow bě so za zetkanje, kotrež steješe pod hesłom piwo, přizjewiło. Alexander Klaus ze Zhorjelca, kotryž bydleše 15 lět w Bayerskej a bě na BA public managment studował, je za wosebite zeńdźenje 150 litrow piwa zwarił. Skónčnje dósta tónle napoj mjeno „Budyske diplomowe­ piwo“.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND