Lětuši Swjedźeń serbskeje poezije zahajeny

wutora, 21. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Wórša Wićazowa wabi serbske a němske dźěći z wulkim zapalom do zhromadneje rejki.  Foto: Milenka Rječcyna Wórša Wićazowa wabi serbske a němske dźěći z wulkim zapalom do zhromadneje rejki. Foto: Milenka Rječcyna

Wojerecy (SN/MiR). Šulerjo Wojerowskeje zakładneje šule „Handrij Zejler“ při Worjole běchu wčera dopołdnja wosebje wćipni a napjeći. Wšako běchu woni publikum zarjadowanja zahajaceho so lětušeho Swjedźenja serbskeje poezije. 4. lětnik Chróšćanskeje zakładneje šule „Jurij Chěžka“ wuhotowa za nich program na česć Jana Arnošta Smolerja. Přewažnje w němskej rěči rozłoži jim wučerka Wórša­ Wićazowa skutkowanje Smolerja na dobro Serbow, předewšěm tež dźěći. Program dožiwichu šulerjo dwurěčny. Wšako bě Smoler wjetšinu swojich pěsničkow a powědančkow serbsce a němsce w zběrce „Pěsnički hornich a delnich Łužiskich Serbow“ wozjewił.

Wosebje zabawjacy a informatiwny wopokaza so tež wustup Tomasza Nawki. Ze swojim přispomnjenjom „Sym dudak Tomasz z Budyšina“ a ze swojimi instrumentami, trojimi dudami a małymi serbskimi husličkami, zdoby sej wón wulku sympatiju dźěći, jich wučerkow a młodych interpretow Smolerjowych pěsničkow a powědkow.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND