FSJ dale požadany

srjeda, 20. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Biskopicy/Budyšin (SN/MiR). Serbske šulske towarstwo poskića młodostnym wospjet składnosć, we wobłuku dobrowólneho socialneho lěta (FSJ) nazhonjenja w dźěle z dźěćimi zběrać. Dotal stej so dwě zajimči přizjewiłoj. Wot septembra chce we Wotrowskim dnjowym přebywanišću „Dźěćacy raj“ lětuša maturantka Budyskeho Serbskeho gymnazija Viktoria Zahrodnikec skutkować a w Malešanskim domje „K wódnemu mužej“ wotchadnica Budyskeje Serbskeje wyšeje šule Sigrid Ederec. „Wjacori młodostni, kotřiž su dotal w tymle wobłuku w našich zarjadnišćach skutkowali, su so po swojim zasadźenju rozsudźili, so z kubłarku abo wučerku resp. kubłarjom abo wučerjom stać“, praji předsydka SŠT Ludmila Budarjowa. „Tak zawěsćeja sej powołanski přichod. Wšako rosće runje ze zniženjom personalneho kluča při zastaranju dźěći potrjeba kubłarskeho dorosta. Smy tuž minjene šulske lěto wosebje na Serbskim gymnaziju zajimcow za FSJ wabili.“

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND