Wědomosć pyta za wěrnosću

štwórtk, 06. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Konrada Zusowy seminar namołwja k rozmyslowanju

Wojerecy (AK/SN). Wunamakar kompjutera, twarski inženjer, předewzaćel a moler Konrad Zuse (1910–1995) zamóže tež dźensa šulerjow inspirować. „Wědomosć rěka za wěrnosću pytać. Wažne je wćipny być, analyzować, zwiski spóznać a so za temami prašeć“, potwjerdźa 70lětny syn Konrada Zuse, prof. Horst Zuse.

Něhdyši docent za praktisku informatiku a elektrotechniku na Choćebuskej Wysokej šuli Łužica a Berlinskej techniskej uniwersiće Horst Zuse je so minjeny pjatk na zahajenju 10. Konrada Zusoweho seminara na Wojerowskich šulerjow wobroćił. 44 młodostnych 10. a 11. lětnika z třoch tamnišich gymnazijow so na zarjadowanju we wobydlerskim centrumje Piwarska 1 wobdźěli. Organizowali běchu je Łužiski technologiski centrum Łuty a mnozy partnerojo. „Chcemy šulerjam skutkowanje a tworjenje Konrada Zusy zbližić, jich na powołanje a studij přihotować a jim orientaciju wolóžić“, rjekny sobuorganizator Frank Zörner z technologiskeho centruma.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND