Wažne je ze sobu rěčeć

štwórtk, 27. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Diana Šołćina, wučerka na Worklečanskej wyšej šuli „Michał Hornik“ je wobdźělnikam fachoweho dnja 2plus „Za perspektiwami pytać“ rozłožowała, kak wona bilingualne wuwučowanje w předmjeće stawizny organizuje a wuhotuje. Za to wužiwała je taflowe wobrazy, kotrež je sej za wučbu nadźěłała. Foto: Feliks Haza Diana Šołćina, wučerka na Worklečanskej wyšej šuli „Michał Hornik“ je wobdźělnikam fachoweho dnja 2plus „Za perspektiwami pytać“ rozłožowała, kak wona bilingualne wuwučowanje w předmjeće stawizny organizuje a wuhotuje. Za to wužiwała je taflowe wobrazy, kotrež je sej za wučbu nadźěłała. Foto: Feliks Haza

Rozmołwne koło z Bosćijom Handrikom starosće pokazało

Chrósćicy (SN). Rěčna hodźina za staršich pola Bosćija Handrika njeje wšědna wěc, wosebje nic w tym, zo maja wjacori zajimcy w samsnym času składnosć so z nim rozmołwjeć. Na fachowym dnju 2plus „Za perspektiwami pytać“ zańdźenu sobotu w Chróšćanskej wjacezaměrowej hali „Jednota“ pak bě za to dobra přiležnosć.

Koordinator za serbske naležnosće w regionalnym zarjedźe Sakskeje kubłanskeje agentury Budyšin (SBAB) staješe so prašenjam. Do toho bě wón předewšěm z pomocu medijow a we wosobinskich rozmołwach staršich prosył na zarjadowanje přińć. Wužili běchu rědku składnosć doskónčnje předewšěm serbscy wučerjo kaž tež zastupjerjo Domowiny, kotřiž wužiwachu fachowy dźeń za dalekubłanje. Wjetšina z nich njezastupowaše w tym padźe jenož powołanske zajimy. Wšako su sami starši resp. wowka abo dźěd a maja tak tež wosobinski poměr ke konceptej 2plus a jeho nałožowanju na šulach.

Staršich sylnišo zapřijeć

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND