Starosć wo wučerski dorost poručenje

póndźela, 14. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Nadawk wabjenja budźe dale ćežišćo skutkowanja SŠT

Chrósćicy (SN/MiR). Ćežišćo skutkowanja Serbskeho šulskeho towarstwa budźe dale próca wo serbskorěčny wučerski dorost. „Hač do lěta 2025 budu znajmjeńša 99 přidatnych wučerjow trěbnych, zo bychu so narunali jeničce ći, kotřiž wo­teńdu na wuměnk.“ Tole zwurazni předsydka SŠT Ludmila Budarjowa sobotu na hłownej­ zhromadźiznje towarstwa w Chróšćanskej „Jednoće“, na kotrejž so 85 čłonow wobdźěli. Zo by so tole radźiło maja so wuměnjenja spjelnić. Ludmila Budarjowa je w dźěłowej rozprawje towarstwa­ konkretnje pomjenowaše. Serbskim­ zajimcam za studij wučerstwa dyrbja samsne wuměnjenja poskićić kaž tym, kotřiž studuja sorabistiku. Numerus clausus měli w tym padźe dospołnje šmórnyć abo wo jednu cenzuru znižić. „Smy mjeztym 4. nowembra na zeń­dźenju ze statnej minis­terku za wědomosć a wuměłstwo dr. Evu-Mariju Stange­ zhonili, zo na tym dźěłaja“, zwurazni Ludmila Budarjowa. Wona žada sej dale, přewjesć intensiwne kursy serb­šćiny.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND