Plon ma so stać maskotka

srjeda, 23. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Projekt Plon/Zmij zwjazuje Hórnikečansku energijowu fabriku a tamniše dźěćace dnjowe přebywanišćo „Wirbelwind“, kotrež je w nošerstwje sportoweho zwjazka Łužiska jězorina z.t. Dźěći zaběraja so ze serbskej baju. Studentka za design Carolin Baganz (srjedźa) a wolontarka w muzeju Barbara Brunner (naprawo) so wobstajnje wo projekt staratej. Andreas Kirschke (3) Projekt Plon/Zmij zwjazuje Hórnikečansku energijowu fabriku a tamniše dźěćace dnjowe přebywanišćo „Wirbelwind“, kotrež je w nošerstwje sportoweho zwjazka Łužiska jězorina z.t. Dźěći zaběraja so ze serbskej baju. Studentka za design Carolin Baganz (srjedźa) a wolontarka w muzeju Barbara Brunner (naprawo) so wobstajnje wo projekt staratej. Andreas Kirschke (3)

Projekt wo bajach wjedźe dźěći do Hórnikečanskeje energijoweje fabriki

Bohatosć łužiskeje krajiny na starych bajach bě Energijowej fabrice w Hórnikecach přičina so hłubšo ze serbskej powěsćowej postawu, z plonom/zmijom zaběrać. Tón ma so stać maskotka industrijoweho muzeja.

wozjewjene w: Kubłanje

Galerija

dalši wobraz (1) Studentka za design Carolin Baganz z Paulom, Vivian a dalšimi dźěćimi zhromadnje moluje a pasli.
dalši wobraz (2) Kołkowanje z přirodnymi materialijemi dźěćom wulke wjeselo wobradźa. Skicy z molowanskeje knižki su wone z łopjenami wudebili. Foto: Carolin Baganz
dalši wobraz (3) Małe zmije z čerwjenej papjerjanej wopušu su so dźěćom derje poradźili. Po tym su je lětać dali.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND