Za perspektiwu we Łužicy poručenje

wutora, 10. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Dźeń a wjace poskićerjow wabi wo wučomnikow a studentow

Budyšin (SN/MiR). Wjace hač 80 přede­wzaćow a wukubłanskich zarjadnišćow kaž tež institucijow je so za lětuši centralny informaciski dźeń wo powołanskej a studijnej orientaciji přizjewiło. Mjeztym štwórty Nawi přichoda (Zukunftsnavi) přewjedu 28. januara w Budyskej studijnej akademiji. Mjez wobdźělnikami stej předewzaće Rječka & Čornak z Kamjeneje pola Radworja kaž tež Serbska fachowa šula za socialnu pedagogiku Budyskeho Powołanskošulskeho centruma (BSZ).

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND