Dušnym błudnička prawy puć pokazuje

srjeda, 01. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Na šěsć stacijach zaběrachu so dźěći ze wšelakimi powěsćemi-bajemi. Na kóncu su wone projekt zhromadnje wuhódnoćili. Na šěsć stacijach zaběrachu so dźěći ze wšelakimi powěsćemi-bajemi. Na kóncu su wone projekt zhromadnje wuhódnoćili.

W Čornochołmčanskim Krabatowym młynje poskićeja zaběru ze swětom bajow. Z tejle temu su so mjez druhim hižo­ šulerjo 3. a 4. lětnika Wojerowskeje zakładneje šule „Při Halštrowje“ roze­stajeli.

Čorny Chołmc (AK/SN). Błudnička bydli w lěsach a bahnach. Dušnym ludźom wona w nocy prawy puć pokazuje. Za to płaća jej pućowacy najgroš (Dreier). Njedźakownym a skupym pak błudnička njepomha. Wšako zamóže derje mjez dobrym a złym rozeznawać. „Jednomu wona pomha, druhemu nic. Woboje so mi spodoba“, praji dźesaćlětna Lena-Marie Küchler, šulerka Wojerowskeje zakładneje šule „Při Halštrowje“. Přewodnica Antje Kreibich-Mileta powěda jako błudnička powěsć wo buru z Noweje Łuki. Jara napjeće dźěći připosłuchaja. Za nje je to jedna stacija ze šěsć projekta „Baje Łužicy“ w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje, kotryž je załožba Łužiska brunica z financnej podpěru zmóžniła.

wozjewjene w: Kubłanje

Galerija

dalši wobraz (1) Marlies Haink (w pozadku jako wódna žona) podpěruje projekt „Łužiske baje“. Šuler Leon Dominik Strehmel je so na wódneho muža předrasćił. Andreas Kirschke
dalši wobraz (2) Undine Kotow a šulerka Lilly Noack stej šulerjam Wojerowskeje zakładneje šule „Při Halštrowje“ připołdnicu zbližiłoj.
dalši wobraz (3) Antje Kreibich-Mileta a šulerka Lena-Marie Küchler jako błudničce
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND