Powědanje jako pokład widźeć

srjeda, 08. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Zhorjelc (SN/MiR). „Powědać – pokład přichoda“ rěka projekt kulturneho ruma Hornja Łužica-Delnja Šleska. Po lońšej premjerje ma so poskitk, kotryž je jako pilotowe předewzaće wjedło k zetkanjam z rěču susodow a tak k rěčnemu spěchowanju, lětsa dalši króć přewjesć. Wobdźělene budu wospjet dźěćace dnjowe přebywanišća w němsko-čěskim, němsko-pólskim a němsko-serbskim rěčnym rumje. Šěsć ludźi powěda němsce a čěsce, němsce a pólsce kaž tež němsce a serbsce. Woni chcedźa z dźěćimi na šěsć kupach powědanja dźěłać, kotrež su po kulturnym rumje rozdźělene. Sakske statne ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo projekt pjenježnje podpěruje.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND