Nowe medije wobstatk wučby poručenje

pjatk, 10. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Wuhotowanje labora za awtomatizacisku techniku je wopytowarjow wčera na informaciskim dnju Budyskeho powołanskošulskeho centruma za hospodarstwo a techniku jara zajimowało.  Foto: SN/Maćij Bulank Wuhotowanje labora za awtomatizacisku techniku je wopytowarjow wčera na informaciskim dnju Budyskeho powołanskošulskeho centruma za hospodarstwo a techniku jara zajimowało. Foto: SN/Maćij Bulank

Naročny informaciski dźeń w Budyskim BSZ za hospodarstwo a techniku

Budyšin (SN/at). Klepot słuša k rjemje­słu. Po tejle starej mudrosći ma so tež nawodnistwo powołanskošulskeho centruma (BSZ) za hospodarstwo a techniku w Budyšinje. Po zymskich prózdninach su započeli wučomnikow a šulerjow najwšelakorišich kubłanskich profilow w modernym přitwarje wuwučować. Hromadźe ze starym twarjenjom nasta na Schillerowych zelenišćach campus, skićacy najlěpše wuměnjenja wukubłanja. Zjawnosć njeměješe to jeno spěšnje zhonić, wona móžeše sej to wšo na swojej woči na městnje wobhladać. We wobłuku informaciskeho dnja je BSZ wčera swoje durje šěroko wotewrěł.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND