Protestne rysowanki, podpisma a listy přepodali

pjatk, 24. měrca 2017
artikl hódnoćić
(1 )
Kathleen Komolcyna je braniborskemu kubłanskemu ministerej Günterej Baasce (SPD) wčera 7 257 podpismow online-peticije přepodała. Foto: Ines Neumanojc Kathleen Komolcyna je braniborskemu kubłanskemu ministerej Günterej Baasce (SPD) wčera 7 257 podpismow online-peticije přepodała. Foto: Ines Neumanojc

Podstupim (SN/at). Njewšědne dožiwjenje mějachu wčera čłonojo wuběrka za kubłanje, młodźinu a sport Krajneho sejma Braniborskeje. Něhdźe 20 dźěći z Kśišowa, Žylowa a z Delnjoserbskeho gymnazija Choćebuz, zdźěla w narodnej drasće, je ze swojimi staršimi do Podstu­pima přijěło, zo bychu kubłanskim politikarjam kraja wuwědomili, kak wažne je wučbu serbšćiny a Witaj-wučbu znajmjeńša w dotalnej formje zachować a wšitko za to činić, zo móže kóždy, kiž to chce, delnjoserbšćinu wuknyć.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND