Gmejna so z dobrym wotpohladom na dobro wobydlerjow napinała

štwórtk, 30. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Minjenu sobotu su z napjatej volleyballowej partiju mustwa muži Viktorije přećiwo žonam Drježdźanskeho teama VC Olympia (na wulkim wobrazu) dospołnje wobnowjenu sportowu halu we Worklecach zjawnosći přepodali. Za swjedźenski akt spaslichu dźěći tamnišeje zakładneje šule figury, kotrež předstajeja wšelake sportowe družiny (horni wobraz naprawo). Nad wjace městnom w ponowjenej ćěłozwučowarni wjeseli so tež Pawoł Šěrak. Na dnju wotewrjenych duri minjenu njedźelu je wón hnydom wupruwował, kak lěsycy w sćěnje schowaš (delni wobraz naprawo). Jörg Stephan (1), SN/Maćij Bulank Minjenu sobotu su z napjatej volleyballowej partiju mustwa muži Viktorije přećiwo žonam Drježdźanskeho teama VC Olympia (na wulkim wobrazu) dospołnje wobnowjenu sportowu halu we Worklecach zjawnosći přepodali. Za swjedźenski akt spaslichu dźěći tamnišeje zakładneje šule figury, kotrež předstajeja wšelake sportowe družiny (horni wobraz naprawo). Nad wjace městnom w ponowjenej ćěłozwučowarni wjeseli so tež Pawoł Šěrak. Na dnju wotewrjenych duri minjenu njedźelu je wón hnydom wupruwował, kak lěsycy w sćěnje schowaš (delni wobraz naprawo). Jörg Stephan (1), SN/Maćij Bulank

Ponowjena ćěłozwučowarnja we Worklecach je zaso srjedźišćo sporta Viktorije a šule

Worklečenjo maja wot minjeneje soboty rjanu ponowjenu ćěłozwučowarnju. Dźewjeć měsacow dyrbjachu šulerjo zakładneje a wyšeje šule, wosebje pak spor­towcy Viktorije na to čakać, zo móhli zaso do swojeje hale zaćahnyć.

Za čas přetwara běchu sportowcy Viktorije z hosćom w Chrósćicach a Ralbicach. Nawodaj Worklečanskeju šulow kaž tež sportowi wučerjo běchu na wosebite wašnje wužadani, być kreatiwni a wobhladniwi organizatorojo. Poskićene alternatiwne sportowe móžnosće so wosebje dźěćom zakładneje šule lubjachu. Sankowanje bě raz cyle hinaša sportowa zaběra, hač běchu ju dotal zwučene.

wozjewjene w: Kubłanje

Galerija

dalši wobraz (1) Tež na towarstwowu rumnosć su we Worklecach myslili a tam nowu kuchnju zatwarić dali. Tak móža wšelake zarjadowanja tež z mjeńšimi gastronomiskimi poskitkami wudospołnić.
dalši wobraz (2) Z přitwarom k hali maja wjac městna, sportowe nastroje składować. Zo móža wrota zrumować, njejsu-li trěbne, to tež Stephana Wjeńku zwjesela.
dalši wobraz (3)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND