Zetkawać so a zadźěwki přewinyć

wutora, 11. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Budyscy młodostni chcedźa so w dźiwadłowej inscenaciji z temu „zetkanje“ rozestajeć.  Foto: Uwe Soeder Budyscy młodostni chcedźa so w dźiwadłowej inscenaciji z temu „zetkanje“ rozestajeć. Foto: Uwe Soeder

Budyšin (SN/MiR). Rap překwapja. Młodostni wšelakich narodow sej měnjenja a mysle na swoje wašnje wuměnjeja. Wčera popołdnju podachu hrajerjo w Budyskim Němsko-Serbskim dźiwadle krótki wurězk z dźiwadłoweje produkcije „Romeo und Julia auf Platte“. Je to zhromadny amaterski projekt NSLDź a Budyskeho Kamjentneho domu. Hra ma 4. meje dźiwadłowy festiwal „Witajće dru­hdźe III – hrajo so zetkawać“ zahajić a so ze sebje­zrozumjenjom a z tym druhich rozestajeć. Podtitul festiwalneho programa „hrajo so zetkać“ zaměr potwjerdźa. Intendant NSLDź Lutz Hillmann rjekny: „Dźiwadło je idealny medij zadźěwki přewinyć, předewšěm pak za to, sebje samoho zeznać.“ Mjez 34 hrajerjemi w starobje dźewjeć do 21 lět je dwanaće młodych ćěkancow. Do hry zapřijate budźe pjeć rěčow: němčina, hornjoserbšćina, arabšćina, farsišćina a jendźelšćina. Na festiwalu, kotryž potom hač do 7. meje traje, wobdźěli so dalše sydom hrajerskich ćělesow z Düsseldorfa, Mnichowa, Berlina, Plauena-Zwickauwa, Heidelberga a Hamburga z něhdźe sto lajskimi a profijowymi hrajerjemi.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND