Eksotika rěče so pozhubja

srjeda, 10. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Kak so porjadnje wari? To nawuknychu wobdźělnicy lětušeje 51. olympiady serbskeje rěče pola kucharja Tomaša Lukaša (nalěwo) . Tež student wučerstwa Syman Hejduška (naprawo) přihladowaše.  Foto: SN/Maćij Bulank Kak so porjadnje wari? To nawuknychu wobdźělnicy lětušeje 51. olympiady serbskeje rěče pola kucharja Tomaša Lukaša (nalěwo) . Tež student wučerstwa Syman Hejduška (naprawo) přihladowaše. Foto: SN/Maćij Bulank

Čłonka předsydstwa Serbskeho šulskeho towarstwa Margot Hašcyna z Delnjeje Łužicy wot lěta 1992 olympiadu serbskeje rěče aktiwnje přewodźa. Milenka Rječcyna je so z wučerku na wuměnku rozmołwjała.

Lětsa bě wobdźělenje šulerjow z Delnjeje Łužicy, kotrychž sće z referendarku na Choćebuskim Delnjoserbskim gymnaziju Jenifer Dünnbierowej přewodźała, wo­sebje wulka. Hdźe su za to přičiny?

M. Hašcyna: Je tomu woprawdźe tak, mějachmy lětsa wjace wobdźělnikow hač hdy prjedy. Z Delnjoserbskeho gymnazija je wosom šulerjow sobu jěło, z Brjazynskeje zakładneje šule „Mato Kosyk“ běchu to šesćo, z Janšojskeje zakładneje šule „Krabat“ štyrjo a ze Žylowskeje zakładneje šule, kotraž změje bórze mjeno „Lutki“, sedmjo. Přičiny njeznaju, móžu sej je jenož předstajić. Na jednym boku wojujemy w Delnjej Łužicy wo zachowanje wučby serbšćiny na našich šulach, za čož so cyłe swójby zasadźeja. Na tamnym boku powědaja dotalni olympionicy serbšćinarjam swojeje šule wo jich dožiwjenjach na olympiadźe. Tele pozitiwne argumenty přeswědčeja.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND