Šulerjam so z darikom za prócu dźakowali

srjeda, 10. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Marlis Młynkowa ze Serbskeho šulskeho towarstwa je małym wuměłcam Kulowskeje Krabatoweje šule darik a wopismo přepodała.  Foto: Silke Richter Marlis Młynkowa ze Serbskeho šulskeho towarstwa je małym wuměłcam Kulowskeje Krabatoweje šule darik a wopismo přepodała. Foto: Silke Richter

Dźěći Kulowskeje Krabatoweje šule běchu so na kreatiwnym wubědźowanju wobdźělili. Wčera wopytachu wone Wojerowski Domowinski dom, hdźež bě za nje dźakne zarjadowanje za jich basnje a molowanki.

Wojerecy (SiR/SN). Poprjancy ze šokolodu, brěčka, serbska dźěćaca kniha, luboznje kryta kofejowa tafla a čerwjene powětrowe balonki při durjach će witaja. Regionalna rěčnica Domowiny za teritorij župy „Handrij Zejler“ Christina Šołćina strowi šulerjow na trochu hinašu wučbu serbšćiny hač w šuli.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND