Swjedźeń serbskeje rěče z bohatym poskitkom dźěłarničkow

pjatk, 26. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Marian Nowak a Laura Knopec z 9. lětnika staj lětuši mejski kralowski por Ralbičanskeje wyšeje  šule.  Foto: Alfons Handrik Marian Nowak a Laura Knopec z 9. lětnika staj lětuši mejski kralowski por Ralbičanskeje wyšeje šule. Foto: Alfons Handrik

Ralbicy (aha/SN). 230 wuknjacych Ralbičanskeje zakładneje a wyšeje šule wobdźěli so na lětušim swjedźenju serbskeje rěče. Nawodnicy Andrea Liehnowa a Milenka Koberowa jich do sportownje witachu. Šulerjo běchu połni wočakowanjow a móžachu sej na hinaše wašnje hač we wučbje nowu wědu přiswojić.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Kónc oktobra je Sakske statne ministerstwo za kultus ze swojim zarjadom LaSuB w kooperaciji z Budyskim Rěčnym centrumom WITAJ w Chróšćanskej "Jednoće" mjeztym 3. fachowym dnju 2plus přewjedło. Tule namakaće někotre impresije wo dalekubłanskim dnju wu

nowostki LND