Starši su a wostanu njewěsći

wutora, 30. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Starši chowancow Njebjelčanskeje pěstowarnje „Jan Skala – Barbojte kamuški“ žadaja sej wot Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka (CSB), kiž je nošer zarjadnišća, zo nastupajo personalne zastaranje dźěći skónčnje jedna.

Njebjelčicy (SN/MiR). Wčera je staršiska přirada pěstowarnje na rozmołwu ze staršimi, kubłarkami, nošerjom a wjesnjanostu přeprosyła. Přičina je njespokojnosć staršich předewšěm z personalnym zastaranjom w dźěćacym dnjowym přebywanišću. Hižo wot zymy dźěła tam mjenje kubłarkow, hač je předwidźane. Sydom fachowych mocow z połnej ličbu hodźin měło so w žłobiku a pěstowarni wo dźěći starać. Tuchwilu pak skutkuje tam šěsć kubłarkow, zdźěla w podźělnym dźěłowym času. Dwě městnje zaběratej pomocnicy. Dalša přistajena kubłarka je dlěšodobnje chora.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND