Kwasna rewija wospjet poradźena poručenje

štwórtk, 08. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Chróšćanska wučerka Wórša Wićazowa čuje so mjez swojimi šulerjemi serbskeje zakładneje šule „Jurij Chěžka“ wosebje derje. Dopokaz toho bě wčerawša „Dźěćaca serbska kwasna rewija“ w tamnišej Jednoće.  Foto: SN/Maćij Bulank Chróšćanska wučerka Wórša Wićazowa čuje so mjez swojimi šulerjemi serbskeje zakładneje šule „Jurij Chěžka“ wosebje derje. Dopokaz toho bě wčerawša „Dźěćaca serbska kwasna rewija“ w tamnišej Jednoće. Foto: SN/Maćij Bulank

Chrósćicy (SN/MiR). Wjace hač 60 akterow na a před jewišćom, wjacore sta přihladowarjow na parkeće Chróšćanskeje „Jednoty“ – to je bilanca ličbow „Dźěćaceje serbskeje kwasneje rewije“. Ju předstajichu šulerjo tamnišeje Serbskeje zakładneje šule „Jurij Chěžka“ wčera nawječor swojim hosćom. Rezimej začućow rěkaše: Předstajenje bě přewšo poradźene. To hódnoćeše tež županka Kamjenskeje župy Zala Cyžowa po předstajenju so dźakujo ze słowami: „Přeju sej, zo móžemy rewiju hišće dalše razy widźeć.“

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND