Serbskorěčnosć njemyli poručenje

pjatk, 14. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Biskopičanska syć za dźěło z dźěćimi a młodźinu (KiJu) přewjeduje na swojim wólnočasnym zepěranišću při Němskopazličanskim haće lětsa wo­spjet wšelake prózdninske campy.

Biskopicy/Němske Pazlicy (SN/MiR). Mjez dźěćimi, kotrež so w lětnich prózdninach při Němskopazličanskim haće zabawjeja a wočerstwjeja, su tež stajnje někotre ze serbskich swójbow. „Přewjele jich njeje, wšako jim tež serbske zarjadnišća wotpowědne poskitki poručeja. Přińdu-li pak dźěći ke mni a mje serbsce narěča, da so z nimi tež serbsce rozmołwjam“, praji Bernadette Zellerowa. Wona je w Biskopičanskej KiJu-syći nimo dalšich kolegow zamołwita za projektowe dźěło. „Konflikty serbšćiny dla z němskorěčnymi dźěćimi při haće dotal njemějachmy. Wone su skerje zajimowane na jim cuzej rěči a so za njej prašeja.“ Prózdninarjo, wo kotrychž so sobudźěłaćerjo KiJu staraja, su z cyłeho Budyskeho wokrjesa. W Serbskich Pazlicach staraja so w kóždym tydźenju wo 40 do 50 wobdźělnikow.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND