Ideje za region a Europu

štwórtk, 20. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Uniwersita Viadrina w Frankfurće nad Wódru wuznamjenjena

Frankfurt n. W. (RD/SN). Europska uniwersita Viadrina w Frankfurće nad Wódru wuwiwa so dale a bóle na wusahowace žórło idejow za Braniborsku, Němsku a Europu. Jako najlěpšu wysoku šulu 2017 w Berlinsko-braniborskim wubědźowanju „kowarnja idejow“ su kubłanišćo minjeny tydźeń w Berlinje – po lětomaj 2014 a 2015 – mjeztym třeći króć wuznamjenili.

Wotum złožuje so na předewzaćelske namjety, kotrež běchu studenća Viadriny zapodali. Zajimawe na tymle prěnim městnje je, zo móžeše tale uniwersita jako duchownowědomostne kubłanišćo ryzy techniske uniwersity přesćahnyć.

Jedyn z dobrych přikładow studentskich inowacijow Viadriny je app „Interfriends“ Olega Kerskena, z kotrejž móža so migranća z domoródnymi k zhromadnemu sportowanju abo k zarjadowanjam zetkawać. Kersken, kiž z Frankfurta nad Mohanom pochadźa, bě na němsko-pólskej šuli we Waršawje maturu złožił. Zo by swoju ideju zwoprawdźić móhł, je mjeztym z třomi sobudźěłaćerjemi w Frankfurće nad Wódru swójsku firmu załožił.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND