Nowe wužadanje poručenje

srjeda, 26. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Choćebuz (SN/MiR). Lětuše prózdninske rěčne lěhwo za młodostnych w Jarješku jako samostatny projekt dyrbješe Rěčny centrum WITAJ wotprajić. Přičina za to bě přesnande přizjewjenje. Pjeć zajimcow by za přewjedźenje lěhwa trěbnych było, přizjewjeni pak běchu jenož třo. „Tuž smy młodostnych přeprosyli na naš lětuši dźěćacy WITAJ-camp“ rozłožuje nawoda Choćebuskeje wotnožki RCW dr. Viktor Zakar, „a dwaj staj poskitk přiwzałoj.“ Tuž budu wot 6. do 11. awgusta jědnaće dźěći wot dźewjeć do 14 lět a dwaj młodostnaj wot 14 do 17 lět w Jarješku přebywać. „Za nas rěka to, so nowemu wužadanju stajić. Wšako dotal w jednym prózdninskim campje tak šěroki starobny profil wobdźělnikow njemějachmy.“

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND