Serbšćina nabywa dźeń a wjetšu hódnotu

srjeda, 02. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Wjelelětna nawodnica Worklečanskeje Serbskeje zakładneje šule „Michał Hórnik“ Lucija Kuškec (nalěwo) je 24. julija kluče za šulske twarjenje a tak zamołwitosć swojej naslědnicy Sabinje Hejdušcynej (wotlěwa) přepodała.  Foto: Feliks Haza Wjelelětna nawodnica Worklečanskeje Serbskeje zakładneje šule „Michał Hórnik“ Lucija Kuškec (nalěwo) je 24. julija kluče za šulske twarjenje a tak zamołwitosć swojej naslědnicy Sabinje Hejdušcynej (wotlěwa) přepodała. Foto: Feliks Haza

Gmejna Worklecy wobstajnje do swojeho šulskeho stejnišća inwestuje

Worklečanska šula zhladuje na wjace hač stolětne stawizny, kotrež su zwjazane ze swójbu hrabjow Stolberg-Stolberg. W lěće 1839 běchu tam w jednej rjadowni 120 dźěći wuwučowali.

Inwestuja do přichoda

wozjewjene w: Kubłanje

Galerija

dalši wobraz (1) Lucija Kuškec je na dobro šulerjow skutkowała. Foto: Milenka Rječcyna
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND