Daloke puće za zajimcow poručenje

wutora, 08. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Horty su wšelake prózdninske poskitki serbskich institucijow wužiwali

Chrósćicy (SN/ap). Za dźěći bě w lětnich prózdninach tójšto poskitkow, tež někotrych serbskich institucijow. „Zajim na serbskich institucijach na kóždy pad mjez dźěćimi je. Wosebje Serbski muzej je so jim w zańdźenych lětach jara wotewrił“, praji Jadwiga Nukowa, nawodnica Ralbičanskeje pěstowarnje, kotraž je w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa. Zabawne bě dźěćace měšćanske wodźenje, hdźež móžachu dźěći na aktiwne wašnje stawizny a wosebitostki Budyšina zeznać. W bajkojtej hodźince z kostimami zhonichu wo serbskich powěsćach a bajkach, a za kreatiwnych bě dosć móžnosćow k paslenju. „Wjetšina poskitkow žněješe mjez domoródnymi a hosćimi dobry wothłós“ potwjerdźa sobudźěłaćer za zjawnostne dźěło Budyskeho Serbskeho muzeja Měrćin Brycka. Zajimowane běchu wosebje horty ze serbskimi a serbskorěčnymi dźěćimi we wokolinje Budyšina. Chróšćanski hort bě so samo na indiwiduleny termin wodźenja dojednał.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND