Městna swobodne poručenje

srjeda, 09. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Biskopicy (SN/MiR). Syć za dźěło z dźěćimi a młodźinu w Biskopicach (KiJu) pyta młodych ludźi za dobrowólne socialne lěto (FSJ) a dobrowólne zwjazkowe lěto (BFD). Wot septembra móža zajimcy w tymle wobłuku skutkować. Namołwjeni so powabić su młodostni, kotřiž nimaja hišće studijne abo wukubłanske městno a tež młodźi dorosćeni, kotřiž so powołansce nowje orientuja. Zajimcy a zajimče móža mjez druhim w serbskich dźěćacych dnjowych přebywanišćach dźěłać. Partner za KiJu je Serbske šulske towarstwo. „SŠT je nam dotal najdlěje partner w naležnosćach dobrowólneho dźěła“, rozłoži projektowa nawodnica za tele słužby pola KiJu, Birgit Pietrobelli. Dotal mějachu kóžde lěto wja­corych požadarjow, přewažnje zajimcow, za FSJ. Loni skutkowachu štyri mło­dostne w kubłanišćach SŠT. Siegrid Ederec w Malešecach, Hanka Róblec we Wotrowje a Viktorija Zahrodnikec w Chrósćicach. Mjeztym jenož hišće Leonie Handrikec w Ralbičanskej pěstowarni dźěła. Lětsa so hišće nichtó w KiJu a pola SŠT za FSJ přizjewił njeje.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND