Powołanske akademije sylnić

štwórtk, 17. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Prof. dr. Barbara Wuttke na swojim najlubšim městnje, na wěžičce Budyskeje studijneje akademije ze studentomaj Dianu Karbe a Paulom Schusterom  Foto: Constanze Knappowa Prof. dr. Barbara Wuttke na swojim najlubšim městnje, na wěžičce Budyskeje studijneje akademije ze studentomaj Dianu Karbe a Paulom Schusterom Foto: Constanze Knappowa

Sydom stejnišćow sakskich powołanskich akademijow dóstanje jednotne wonkowne mjezwočo. Serbski narok Budyskeje akademije njebu dotal dosć wobkedźbowany.

Budyšin (CK/SN). Diana Karbe a Paul Schuster staj mjezypruwowanja złožiłoj. Wonaj studujetaj financny management na Budyskej studijnej akademiji. Prak­tiski dźěl wukonjataj we Wojerecach. Diana­ Karbe z Pančic-Kukowa skutkuje w Dźěłaćerskim dobroćelstwje Łužica, Radworčan Paul Schuster we Łužiskim centrumje za technologiju. Hdyž so za něšto tydźenjow, po semesterskich prózdninach, na wukubłanišćo wróćitaj, njebudźe wone hižo tajke kaž tón dźeń, jako běštaj so do praksy podałoj.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND