Powołanske akademije sylnić

štwórtk, 17. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Prof. dr. Barbara Wuttke na swojim najlubšim městnje, na wěžičce Budyskeje studijneje akademije ze studentomaj Dianu Karbe a Paulom Schusterom  Foto: Constanze Knappowa Prof. dr. Barbara Wuttke na swojim najlubšim městnje, na wěžičce Budyskeje studijneje akademije ze studentomaj Dianu Karbe a Paulom Schusterom Foto: Constanze Knappowa

Sydom stejnišćow sakskich powołanskich akademijow dóstanje jednotne wonkowne mjezwočo. Serbski narok Budyskeje akademije njebu dotal dosć wobkedźbowany.

Budyšin (CK/SN). Diana Karbe a Paul Schuster staj mjezypruwowanja złožiłoj. Wonaj studujetaj financny management na Budyskej studijnej akademiji. Prak­tiski dźěl wukonjataj we Wojerecach. Diana­ Karbe z Pančic-Kukowa skutkuje w Dźěłaćerskim dobroćelstwje Łužica, Radworčan Paul Schuster we Łužiskim centrumje za technologiju. Hdyž so za něšto tydźenjow, po semesterskich prózdninach, na wukubłanišćo wróćitaj, njebudźe wone hižo tajke kaž tón dźeń, jako běštaj so do praksy podałoj.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND