Městno wšelakorosće, tolerancy a wotewrjenosće

štwórtk, 24. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
We wobłuku swjedźenskeho tydźenja su wčera na Johanneumje wustajeńcu wotewrěli.  Foto: Andreas Kirschke We wobłuku swjedźenskeho tydźenja su wčera na Johanneumje wustajeńcu wotewrěli. Foto: Andreas Kirschke

Ze swjedźenskej Božej słužbu we Wojerowskej Janskej cyrkwi zhladowaše tamniši křesćanski gymnazij Johanneum wčera na 25 lět wobstaća.

Wojerecy (AK/SN). Křesćanski gymnazij Johanneum we Wojerecach je na přichod derje přihotowany. To podšmórny sobuzałožer šulskeho nošerskeho towarstwa Martin Schmidt wčera na swjatočnosći składnostnje 25lětneho wobstaća Johanneuma. „Motiwacija Ewangelskeje cyr­kwje šleskeje Hornjeje Łužicy, w lěće 1992 tule swobodnu šulu załožić, bě sadźić znamjo za tolerancu, swětawote­wrjenosć a wšelakorosć“, wón rozłoži. „Dźěše wo akceptancu wšelakich duchownych, politiskich a kulturnych nastajenjow.“ Załoženje gymnazija bě 1992 signal nadźije po namócnosćach přećiwo cuzym nazymu 1991 w měsće.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND