Wid do zašłosće a přichoda poručenje

póndźela, 11. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Składnostnje 25lětneho wobstaća Šule za delnjoserbsku rěč a kulturu Choćebuz rozmołwještaj so moderatoraj Christian Mathée (nalěwo) a Colett Šampatisowa (naprawo) z wjelelětnej nawodnicu kubłanišća Marju Elikowskej-Winklerowej (srjedźa), kotraž bě so do toho do čestneje chroniki města Choćebuza zapisała.  Foto: Michael Helbig Składnostnje 25lětneho wobstaća Šule za delnjoserbsku rěč a kulturu Choćebuz rozmołwještaj so moderatoraj Christian Mathée (nalěwo) a Colett Šampatisowa (naprawo) z wjelelětnej nawodnicu kubłanišća Marju Elikowskej-Winklerowej (srjedźa), kotraž bě so do toho do čestneje chroniki města Choćebuza zapisała. Foto: Michael Helbig

Šula za delnjoserbsku rěč a kulturu 25. róčnicu wobstaća swjećiła

Choćebuz (SN/MiR). 25 lět na dobro Delnich Serbow skutkować, jich sebjewědomje skrućić, k wožiwjenju a zachowanju rěče přinošować, to běchu a su nadawki, kotrež sej Choćebuska Šula za delnjoserbsku rěč a kulturu staja a spjelnja. Wjace hač 200 hosći dožiwi minjeny pjatk popołdnju w Choćebuskim měšćanskim domje, kak su rěčnicy, kotřiž wšitcy tež serbsce strowjachu, skutkowanje kubłanišća wysoce hódnoćili. Nětčiša nawodnica Uta Henšelowa přija wutrobne gratulacije, zwjazane z mnohimi darami. Na čole zarjadnišća, kotrež bu na jeje iniciatiwu 1992 załožene, steješe nimale 25 lět Marja Elikowska-Winklerowa. Mjeztym na wuměnku angažuje so wona přiwšěm dale na dobro „swojich“ Serbow. Hakle njedawno bě zaso na wsach po puću a šěrješe jako „pójsynoga“ wědu wo něhdyšim a dźensnišim wjesnym žiwjenju w Delnjej Łužicy. Tuž bě prawje, ju tón dźeń wosebje počesćić. Wyši měšćanosta Holger Kelch (CDU) přitomnych serbsce witaše a prošeše Winklerowu, do čestneje chroniki města so zapisać.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND