Zarjadowanje ze staršimi poručenje

štwórtk, 21. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Fachowa konferenca 2plus změje nowe wosebite poskitki

Budyšin (SN/MiR). Lětuša druha fachowa konferenca 2plus zahaji so 20. oktobra ze staršiskim wječorkom. Tónle wječork je konkluzija z lońšeho prěnjeho fachoweho­ dnja Sakskeho statneho ministerstwa za kultus, kotrehož partner je Rěčny centrum WITAJ Budyšin. „Z tymle zarjadowanjom zwoprawdźimy nětko dopóznaća z lońšeho prěnjeho fachoweho dnja“, rozłožuje Bosćij Handrik, koordinator za serbske­ naležnosće, z Budyskeho regionalneho zarjada Sakskeje kubłanskeje agentury. Wón bě loni we wobłuku dźěłarničkow nawjedował kruh za staršich. Woni běchu mnohe starosće zwuraznili, mjez druhim tu, kak móža swoje dźěći při wuknjenju serbšćiny lěpje podpěrać. „Při wuhódnoćenju zwěsćichmy, kak wažne je, staršim dać swójski rum k da­lekubłanju a diskusiji. Tak smy lětsa wosebity programowy dypk za nich do koncepta fachoweho dnja 2plus zapřijeli“, Bosćij Handrik wuzběhnje. Na předwječoru fachoweje konferency wěnuje so prof. Oliver Meyer z Mainza temje „Wuznam­­ staršich při dwu- a wjacerěčnym kubłanju“.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND