Socialnu kompetencu šěrić poručenje

pjatk, 13. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Hilžbjeta Delanec, Mia Hrjehorjec a Johanna Šołćic (wotlěwa) su so wčera ze serbskej dźěćacej literaturu zaběrali. Składnosć k tomu bě na lětušej prózdninskej zaběrje Budyskeho Rěčneho centruma WITAJ tónle tydźeń w domje Jurja Brězana w Hornim Hajnku.  Foto: Feliks Haza Hilžbjeta Delanec, Mia Hrjehorjec a Johanna Šołćic (wotlěwa) su so wčera ze serbskej dźěćacej literaturu zaběrali. Składnosć k tomu bě na lětušej prózdninskej zaběrje Budyskeho Rěčneho centruma WITAJ tónle tydźeń w domje Jurja Brězana w Hornim Hajnku. Foto: Feliks Haza

Prózdninski poskitk RCW přisporja zhromadnosć

Horni Hajnk (SN/MiR). Duch serbskeho spisowaćela Jurja Brězana je dale žiwy. A to nic jenož w swojim literarnym namrěwstwje, ně, dźensniši dźeń tež w zaběrje dźěći, kiž stajnje a zaso w jeho domskim w Hornim Hajnku přebywaja. „Dźěći čuja so tule, kaž zo bychu Jurjej Brězanej na wopyt přišli. Wone waža sej móžnosć, w jeho domskim přebywać směć a zadźerža so tuž tež kaž hosćo“, rjekny socialna dźěłaćerka Budyskeho Rěčneho cetruma WITAJ Franciska Zopic. Posrědkować socialnu kompetencu, hdyž sej jedyn druheho a wobsydstwo towarša waži a na přećela, wosebje pak tež na sebje samoho kedźbuje, je wotmysł tohole poskitka. Wospjet hižo za­rjaduje RCW w jednym z nazymskeju tydźenjow prózdninsku zaběru, kotraž je za wobdźělenych bjezpłatna. „Mamy tule, zwonka swěta połneho hary, najlěpše wuměnjenja za naš zaměr“, zwurazni Franciska Zopic, kotraž skutkuje w jeje powołanju wob tydźeń 30 hodźin na Work­elčanskej wyšej šuli a dalše dźesać jako mobilna socialna dźěłaćerka­ wosebje w Kamjenskej župje „Michał Hórnik“.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND