Njewšědnu temu wobjednać

srjeda, 18. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Zaběraja so z tworjenjom Jurja Brězana a wliwom na swoje žiwjenje

Horni Hajnk (SN/MiR). Kamjenska župa „Michał Hórnik“ ma do swojeho dźěłoweho plana zapřijate, posrědkować wědu wo stawiznach a přitomnosći łužiskich Serbow. W tymle wobłuku dźěłaja čłonojo župy wosebje z dźěćimi a młodostnymi, posrědkujo jim duchowne a kulturne herbstwo wótčincow, kiž su w regionje župy skutkowali. Runje tak zapřijeja dźensa tam na dobro Serbow skutkowacych wobydlerjow.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND