Cyłodnjowske poskitki rozšěrić

póndźela, 20. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany (SN/MiR). Sakska chce kwa­litu cyłodnjowskich poskitkow na šulach rozšěrić. Za to ma so spěchowanje dale optiměrować. We wuskim zhromadnym dźěle z Techniskej uniwersitu Drježdźany su w sakskim ministerstwje za kultus zdźěłali kwalitnu předłohu ze specifi­skimi indikatorami a kriterijemi, kotrež hodźa so přepruwować k wuwiću dobrych cyłodnjowskich poskitkow. Naćisk tuchwilu w ramiku modeloweho pospyta z 20 šulemi posudźuja.

Po nowym šulskim zakonju maja cyłodnjowske poskitki wot 1. awgusta 2018 za powšitkownokubłace šule zasadnje winowatostne być, při čimž je Sakska za sobufinancowanje. Hižo nětko poskićeja mjez 1 300 šulemi w swobodnym staće nimale wšitke powšitkownokubłace šule tajke poskitki. Jako dobre je so wopokazało, zo kubłanišća wašnje a wobsah swojich cyłodnjowskich poskitkow samostatnje a z partnerami na městnje, kaž ze zwjazkami, kulturnymi, sporto­wymi a młodźinskimi towarstwami po potrjebje a šulerjam wotpowědnje zwoprawdźeja.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND