Šulerjo dźěćatko zeznali

pjatk, 15. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Na swojim serbskim dohodownym zetkanju tele dny we Wojerowskim župnym domje zeznachu holcy a hólcy rjadownje 4a zakładneje šule „Handrij Zejler“ mjez druhim Wojerowske dźěćatko.  Foto: Ulrike Herzger Na swojim serbskim dohodownym zetkanju tele dny we Wojerowskim župnym domje zeznachu holcy a hólcy rjadownje 4a zakładneje šule „Handrij Zejler“ mjez druhim Wojerowske dźěćatko. Foto: Ulrike Herzger

Swoje dohodowne wjeselo zamóža holcy a hólcy rjadownje 4a Wojerowskeje zakładneje šule „Handrij Zejler“ z tójšto serbskimi basnjemi a pěsnjemi zwu­raznić. Tole pokazachu šulerki a šulerjo tele dny we Wojerowskim župnym domje Domowiny.

Wojerecy (UH/SN). Hromadźe ze swojej rjadowniskej wučerku Reginu Kumerowej dožiwi rjadownja 4a Wojerowskeje zakładneje šule „Handrij Zejler“ w tymle tydźenju wosebity šulski dźeń. Jich bě regionalna rěčnica Domowiny Christina Šołćina na serbske dohodowne zetkanje přeprosyła. Sami abo w skupinkach přednjesechu šulerjo w župnym domje swoje serbske basnje a najwšelakoriše pěsnje. Mjeztym powědaše Christina Šołćina wo serbskich wašnjach a nałožkach w adwentnym a hodownym času. Někotre informaciske taflički jeje wuwjedźenja hišće bóle znazornjachu. Tež wo Wojerowskim dźěćatku regionalna rěčnica rozprawješe.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND