„Programěrować je to, štož chcu“

srjeda, 20. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
 Adrian Ćěsla Foto: Milenka Rječcyna Adrian Ćěsla Foto: Milenka Rječcyna

W swětle zjawnosće stać njeje ničo za Adriana­ Ćěslu. Radšo sedźi wón při swojim kompjuteru a programěruje. „To je mi najlubša zaběra“, měni młody Zdźěrjan. Na čłonskej zhromadźiznje Serbskeho šulskeho towarstwa zańdźeny měsac w Chrósćicach pak staješe so wón prašenjam serbskich kubłarkow a kubłarjow. Adrian Ćěsla zestaja tuchwilu internetnetnu stronu „Dyrdomdej“, kotruž chce SŠT klětu za zjawne wužiwanje přewostajić. Prěnje poskitki strony je wón tam rozłožił a přitomnym wužiwanje cyle praktisce předstajił. Před poł lětom je započał­ stronu programěrować. Klětu w februaru­ ma wona z prěnimi temami online­ być.

Adrian Ćěsla je šuler 11. lětnika na Budyskim Schillerowym gymnaziju. Wón serbšćinu rozumi, jeno zo ju rěčnje dospołnje njewobknježi. Přiwšěm je jemu serbske žiwjenje bliske. Zestajenje mjenowaneje strony njeje prěni projekt, kotryž za digitalny swět koncipuje. Do toho je wón hižo aplikaciju „Serbsce lochko“ za mobilne telefony programěrował.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND