RCW nětko tež w brošurce poručenje

pjatk, 29. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Mnohe projekty a iniciatiwy stawaja so z tradiciju

Budyšin (SN/MiR). Lěto 2017 je Budyski Rěčny centrum WITAJ z wudaćom aktualneje publikacije zakónčił. Před dnjemi wuńdźe imageowa brošura, kotraž zajimcam RCW jako fachowy wotrjad Domowiny nadrobnje zbliža. Wobsah je onlinowa prezentacija w papjerjanej formje. Tuž je tež titulne foto brošurki samsne kaž na internetnej stronje. Ćišćane wudaće móža sej zajimcy pod hornjoserbskim titlom „W centrumje za serbsku rěč“ kaž tež němsce „Im Zentrum für die sorbische Sprache“ w Budyskim Serbskim domje wotewzać. Prěni, kotřiž su dokumentaciju z hodownym postrowom přijeli, běchu partnerojo RCW.

Tohorunja krótko do hód stej Załožba za serbski lud a RCW zhromadnje wudałoj štwórty nakład cejdejki „Kikerahi“. „Smy přewšo wjeseli, zo je tónle poskitk tak derje přiwzaty“, rozłožuje projektowa sobudźěłaćerka RCW Michaela Hrjehorjowa, „to njeběchmy tehdy, jako na projekće dźěłachmy, wočakowali.“ Mjeztym předleži tohorunja štwórty nakład wotpowědneje knihi ze serbskimi dźěćacymi spěwami.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND