Na Delnjoserbskim gymnaziju trjebaja přidatnych wučerjow

štwórtk, 04. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Nawodnica Delnjoserbskeho gymnazija Choćebuz Anke Hillojc-Sickertowa (srjedźa) so w kruhu swojich šulerjow a kolegow derje čuje. Dobra składnosć, tole pokazać, bě loni schadowanka, kotraž ma w Delnjej Łužicy mjeztym trajnu tradiciju. Kubła nišćo je tam jeničke, hdźež wuwučuja serbšćinu hač k maturje. Foto: Michael Helbig Nawodnica Delnjoserbskeho gymnazija Choćebuz Anke Hillojc-Sickertowa (srjedźa) so w kruhu swojich šulerjow a kolegow derje čuje. Dobra składnosć, tole pokazać, bě loni schadowanka, kotraž ma w Delnjej Łužicy mjeztym trajnu tradiciju. Kubła nišćo je tam jeničke, hdźež wuwučuja serbšćinu hač k maturje. Foto: Michael Helbig

Choćebuski Delnjoserbski gymnazij (DSG) swjećeše loni swoju 65. róčnicu załoženja. Milenka Rječcyna je so z direk­torku kubłanišća Anke Hillojc-Sickertowej wo aktualnym stawje na gym­naziju a wo jeho přichodźe rozmołwjała.

Sće była něhdy šulerka na Choćebuskim Delnjoserbskim gymnaziju, sće tudy wučerka była a mjeztym tradicionalne serbske kubłanišćo hižo wjacore lěta nawjedujeće. Što je so w tym času změniło a što je wobstało?

A. Hillojc-Sickertowa: Jedna wěc je wostała, zhromadnosć na šuli. Ta pokazuje so w dobrym poměrje mjez wuče­rjemi a šulerjemi. Škoda, zo dźensa jenož něhdźe 30 šulerjow gymnazija w internaće přebywa. My běchmy tam swój čas cyłe rjadowniske cyłki, štož je zhromadnosć přisporjało.

Kelko šulerjow a wučerjow scyła na kubłanišću maće?

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND